چاپ این صفحه

ناظم دباغ: روابط بازرگانی میان ایران و اقلیم کردستان افق روشنی پیش رو دارد

«ناظم دباغ» نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در جمهوری اسلامی ایران گفت: توافقنامه جدید که میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان به امضاء رسید، بخشی از مشکلات مرزی برای پیشرفت و توسعه کارهای بازرگانی میان دو طرف را برطرف می‌کند و این راه را برای رسیدن به اهداف جدید هموار می‌نماید.

 

«ناظم دباغ» با اشاره به امضای توافقنامه چهار ماده‌ای میان حکومت اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمدن مهندس «کامران احمد» وزیر عمران و شهرسازی اقلیم کردستان عراق به ایران برای امضاکردن توافقنامه بازرگانی میان دو طرف بود که سال گذشته میان دکتر سعیدلو نماینده رئیس جمهور اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان عراق در اربیل به امضا رسیده بود که بر اساس آن هر دو طرف بر پیشرفت و توسعه کارهای بازرگانی تأکید نمودند.

نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران گفت: وزیر عمران و شهرسازی اقلیم کردستان عراق همزمان، رئیس کمیسیون مشترک توسعه ارتباطات بازرگانی میان اقلیم کردستان و ایران است، به همین دلیل ایشان با آقای کاظمی قمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با حضور دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور اسلامی ایران این توافقنامه چهار ماده‌ای را امضاء نمودند.

ناظم دباغ در ادامه تأکید کرد: این توافقنامه مشکلات و تنگناهای سر راه کارهای بین‌المللی و بازرگانی را در مرزهای ایران و اقلیم کردستان را بر طرف می‌نماید؛ برای نمونه مراکز گمرکی بین دو طرف توسعه می‌یابند تا کارهای بازرگانی میان اقلیم کردستان و ایران آسانتر انجام ‌گیرد.

وی در مورد کم‌کردن بروکراسی اداری برای ایرانیان در اقلیم کردستان عراق گفت: این توافقنامه برای کنارزدن روش کنونی اقامت ایرانیان در اقلیم کردستان نیست، بلکه برای آسان‌کردن کارهای اداری و بازرگانی میان دو طرف است. این پروژه‌ای که مدنظر شماست بایستی با مشارکت دو طرف، بر روی آن به توافق برسند و در نهایت به سرانجام برسد. برای این کار هم تنها یک طرف مسئول آسان‌کردن امور نیست.

نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در ایران در مورد رسیدن سطح روابط بازرگانی و تجاری میان ایران و اقلیم کردستان به بیشتر از 4 میلیارد دلار در سال گفت: این جزو اهداف ماست و با اطمینان می‌گویم اگر تحریم‌ها بر روی ایران نبود؛ بی شک سطح روابط بازرگانی و تجاری میان دو طرف به بیشتر از این مقدار نیز می‌رسید.   

 

مهندس «کامران احمد» وزیر عمران و شهرسازی اقلیم کردستان عراق در سفری به ایران توافقنامه چهار ماده‌ای با جمهوری اسلامی ایران با امضاء رساند. براساس این توافقنامه دو طرف بر پیشرفت و توسعه کارهای بازرگانی و کم‌کردن مشکلات مرزی برای پیشرفت و توسعه کارهای بازرگانی میان دو طرف تأکید نمودند.

 

«روئین» Roeinماهنامه اقتصادی مشترک میان و اقلیم کردستان عراق

کد خبر: 204