امروز: یکشنبه 05 تیر 1401 برابر با 26 جون 2022

        اقلیم کردستان - ایران

        اقلیم کردستان - ایران (230)

اخبار مربوط بە اقلیم کردستان - ایران

«صفین دزه‌یی» درگذشت تعدادی از هموطنان ایرانی را تسلیت گفت

«صفین دزه‌یی» رئیس اداره روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق، درگذشت تعدادی از هموطنان ایرانی در سانحه خروج قطار مسافربری مشهد ـ یزد از ریل را به مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت.

متن پیام توئیتری «صفین دزه‌یی» رئیس اداره روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان، بدین شرح است: 

سانحه غم‌انگیز قطار، که منجر به جان‌باختن تعداد زیادی از هموطنان ایرانی شد را به مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت می‌گویم. 

برای مصدومان این حادثه دلخراش، آرزوی سلامتی و شفای عاجل و برای بازماندگان از خداوند منان، صبر مسألت دارم.

اظهار بی اطلاعی نماینده اقلیم کردستان در ایران از سفر هیأت امنیتی اربیل به تهران

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە دولت اقلیم کردستان در مورد سفر وزیر امور داخلی دولت اقلیم به ایران، گفت که این سفر ها بە صورت دورە ای و هر چند ماه یک بار انجام می شود و وی نیز از طریق رسانە ها از این سفر مطلع شدە است.

به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە رسانە های اقلیم کردستان اخباری غیررسمی را در مورد سفر اعلام نشدە ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب دمکرات (پارتی) در راس هیئتی از این حزب، به ایران منتشر کردند، ناظم دباغ نمایندە دولت اقلیم در تهران در خصوص این سفر بە سایت خبری خندان گفت کە از طریق رسانە ها مطلع شدە کە این هیئت بە ایران سفر و توافقی امنیتی را با مقامات ایرانی امضا کردە است.

وی افزود کە این گونە سفرها در این فصول انجام می شود و هیئت امنیتی مذکور نیز  اخیرا در اربیل، دیدارهایی را با ایرانی ها انجام دادە و هر سە یا چهار ماه یک بار چنین دیدارهایی بە صورت روتین و مداوم انجام می شوند و  بە دلیل شرایط کنونی منطقە و بە ویژە جنگ و درگیری های میان ترکیه و پ.ک.ک، و تحرکات جریان های سیاسی، نشست های امنیتی بی وقفە در جریان است.

همچنین در مورد اطلاع نمایندگی اقلیم در تهران از این نشست ها و دیدارها نیز گفت کە این گونە روابط از طریق نمایندگی اقلیم انجام نشدە و کنسولگری های ایران در اقلیم مستقیما این کار را انجام می دهند.

لام بە ذکر است کە ریبر احمد نامزد حزب دمکرات برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است.

از سوی دیگر سرتیپ جوهر روزنامە نگار نزدیک بە حزب اتحادیە میهنی در مورد این سفر در نوشتاری اعلام کرد کە ریبر احمد نامزد ریاست جمهوری بە عنوان نمایندە حزب دمکرات بە تهران سفر کردە و افراد دیگری نیز در نشست ها با مقام های ایرانی حضور داشتە اند و وی در این سفر بە ایران نیز دو هدف را دنبال کردە، یکی امنیتی و دیگری نیز بە تشکیل دولت جدید عراق مربوط بودە و ریبر احمد حامل پیغام و نامە حزب دمکرات بودە است.

سرتیپ جوهر اشارە کردە کە با در نظر گرفتن سفر ریبر احمد بە تهران و نیز اخبار مربوط بە نشست با اتحادیە میهنی بە نظر می رسد کە حزب دمکرات دور جدیدی از دیدارهای داخلی و خارجی را برای گفتگو در مورد تشکیل دولت جدید عراق آغاز کردە است.

این اولین سفر هیئتی از حزب دمکرات به ایران پس از حملات موشکی این کشور بە اربیل است.

منبع کردپرس

 

https://kurdpress.com/fa/news/32657/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

نچیروان بارزانی و سفیر ایران در عراق بر تقویت روابط اقلیم کوردستان و ایران تأکید کردند

اربیل (کوردستان ۲۴) - نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در اربیل با ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق فدرال دیدار کرد.

در این دیدار روابط عراق و اقلیم کوردستان با جمهوری اسلامی ایران و تقویت همکاری‌ها، آخرین تحولات در مورد  فرآیند سیاسی و تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق، روابط اربیل و بغداد و ادامه‌ی گفتگوها در جهت حل اختلافات فی‌مابین، خطر تروریسم و حملات اخیر داعش موردگفتگو قرار گرفت.

طرفین در این دیدار بر اهمیت همکاری و حفظ آرامش و ثبات در منطقه و تقویت روابط کشورهای منطقه بر اساس دوستی و منافع مشترک و همچنین توسعه‌ی روابط اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی تأکید کردند.

 

https://www.kurdistan24.net/fa/story/204170-

نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران: ایران برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق حامی اتحادیه میهنی است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران، تاکید کرد کەایران در موضوع تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، از اتحادیە میهنی کردستان حمایت می کند.

بە گزارش کردپرس، ناظم دباغ در گفتگو با سایت خبری هاولاتی، اعلام کرد کە نقش ایران در عراق تاریخی است و همه طیف های کشور اعم از کرد وعرب و دیگر طیف ها در روابط با ایران سهیم هستند و ایران همیشە می خواهد کمترین مشکلات در عراق وجود داشتە باشد، چرا کە مشکلات داخلی عراق بر این کشور نیز تاثیرگذار است

نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران، افزود کە ایران خواستار همکاری میان جریان های سیاسی عراق برای تشکیل دولتی موفق در این کشور است و دربارە منصب ریاست جمهوری عراق نیز می خواهد این موضوع با توافق و اعتماد همه احزاب سیاسی انجام شود و توصیەم،ی کند برای حفظ تعادل و توازن میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی، با توجە بە اینکە منصب ریاست و نخست وزیری اقلیم در اختیار حزب دمکرات است، منصب ریاست جمهوری عراق نیز برای اتحادیە میهنی باشد.

عضو ارشد اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە ایران هیچ نقشی در تعیین نخست وزیری عراق ندارد و در اصل بنا بە سهمیە بندی مورد توافق در عراق، منصب ریاست جمهوری برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس برای سنی ها است.

وی خاطر نشان ساخت کە ایران هیچ مخالفتی با اینکە برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیە میهنی بار دیگر بە عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شود، ندارد و این کشور می خواهد کە رئیس جمهور با توافق اکثریت کردها و در واقع با توافق اتحادیە میهنی و حزب دمکرات انتخاب شدە و  در کاهش مشکلات منطقە نقش داشتە و همکاری کند.

ناظم دباغ دربارە سفر هیئتی از حزب دمکرات بە ایران برای کسب حمایت تهران از این حزب در تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، اشارە کرد کە در واقع موضوع اصلی این است کە ریاست جمهوری برای کردها باشد و کردها نیز دربارە انتخاب فردی برای تصدی این منصب با یکدیگر بە سازش و توافق برسند و ایران نیز برای حفظ توازن میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بیشتر خواستار این است کە این منصب برای اتحادیە میهنی باشد.

همچنین گفت کە اگر کردها میان خود متحد نباشند، افزایش تعداد کرسی های آنان در مجلس عراق، تاثیری در کسب حقوق کردها در عراق ندارد و باید همه احزاب سیاسی متحد بودە و نقش خود را در احقاق حقوق اقلیم ایفا کنند و حزبی کە بیشترین تعداد کرسی را در اختیار دارد، مسئولیت بیشتری نیز بر عهدە خواهد داشت.

 

https://kurdpress.com/fa/news/22498/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DB%95-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

پیام ایران به اقلیم کردستان؛ وارد منازعات شیعان و سنی های عراق نشوید

ناظم دباغ نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران، با اشارە بە سفر اخیر فرماندە سپاه قدس سپاە پاسداران ایران بە عراق و اقلیم کردستان، گفت کە وی از اقلیم کردستان درخواست کردە است وارد مناقشات و کشمکش های میان شیعیان و سنی های عراق نشوند.

بە گزارش زایلە، ناظم دباغ نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران در مصاحبە با بخش کردی صدای آمریکا دربارە سفر اخیر سردار قاآنی فرماندە سپاه قدس بە عراق و اقلیم کردستان گفت کە این سفر برای آرام کردن اوضاع در عراق بە ویژە پس از اعتراضات بە نتایج انتخابات مجلس و سوءقصد بە جان مصطفی کاظمی نخست وزیر بودە است.

 وی تاکید کرد کە نقش ایران در عراق، موضوع جدید نیست و بنا بە منافع ملی خود بە امنیت و ثبات عراق بە اندازە امنیت و ثبات خود اهمیت می دهد.

دباغ تاکید کرد کە اقدام برای ترور نخست وزیر عراق با منافع ایران در تضاد است و بە نفع هیچ کسی نیست کە ایران و عراق اقدام بە ترور شخصیت های طرف مقابل نمایند.

وی اعلام کرد کە از نظر وی سردارقاآنی بە احزاب و جریان های مختلف عراقی تاکید کردە کە باید نتایج انتخابات عراق را بپذیرند.

دباغ افزود: سردار قاآنی در سفر های خود بە عراق اگر فرصتی بودە، حتما از اقلیم کردستان نیز  دیدار کردە و این بدان معنا است کە کردها نیز در سطح جریان های شیعە عراق در حفظ توازن و تعادل در کشور،  برای ایران دارای اهمیت بوده  و پیام ایران بە کردها این بودە کە نباید وارد مناقشات و کشمکش های میان جریان های شیعە و سنی شوند.

وی آشکار ساخت: سردار قاآنی بە کردها اعلام کردە پس از اینکە جریان های شیعە میان خود بە توافق رسیدند کردها نیز می توانند از جریانی کە نمایندە همه شیعیان محسوب می شود، حمایت کنند.

نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران تاکید کرد کردها نمی توانند علیە یک جبهە موضع گیری کردە و کنار یک جبهە دیگر بایستند، زیرا برای کردها ایران کشوری نیست کە بتواند در همه حال از اقلیم کردستان حمایت کند و همچنین نمی توانند بە آمریکا و دیگر کشور ها اعتماد کامل داشتە باشند و بە آن ها تکیه کنند و باید بی طرفی خود را حفظ کنند

 

https://www.zayele.com/fa/news/6272.html.

نمایندە اقلیم کردستان در تهران: کنفرانس اربیل موجب نگرانی ایران شدە است

نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران اعلام کرد کنفرانس اربیل برای عادی سازی روابط عراق با اسرائیل، موجب نگرانی ایران شدە است.
بە گزارش زایلە، پایگاە خبری آوینە نیوز گزارش داد، ناظم دباغ نمایندە دولت اقلیم کردستان در گفتگو با رسانە های حزب اتحادیە میهنی اعلام کردە است؛ نمی بایست کنگرە ای کە در آن درخواست عادی سازی روابط عراق با اسرائیل مطرح شد، در این مقطع زمانی و در اربیل برگزار می شد. زیرا این رویداد تبعات بدی بە دنبال داشت و ایرانی ها را هم نگران کردە است و ما بە عنوان نمایندە اقلیم کردستان توضیحات لازم را بە طرف ایرانی دادە ایم.
وی آشکار ساخت کە در ارتباط با کنگرە اربیل از سوی وزارت خارجە ایران فراخواندە نشدە اند، زیرا کانال های دیگری از جملە سرکنسولگری ایران برای پیگیری این موضوع وجود دارد.
دباغ بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در خصوص ماهیت و چگونگی برگزاری کنگرە اربیل تاکید کرد.
نمایندە دولت اقلیم کردستان در تهران اظهار کرد کە این موضوع بە رسانە های ایرانی تاکید شدە است کە کنگرە اربیل برای عادی سازی روابط با اسرائیل، سیاست و موضع دولت اقلیم کردستان نبودە و نیست.

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی