امروز: جمعه 29 تیر 1403 برابر با 20 جولای 2024

اظهار بی اطلاعی نماینده اقلیم کردستان در ایران از سفر هیأت امنیتی اربیل به تهران

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە دولت اقلیم کردستان در مورد سفر وزیر امور داخلی دولت اقلیم به ایران، گفت که این سفر ها بە صورت دورە ای و هر چند ماه یک بار انجام می شود و وی نیز از طریق رسانە ها از این سفر مطلع شدە است.

به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە رسانە های اقلیم کردستان اخباری غیررسمی را در مورد سفر اعلام نشدە ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب دمکرات (پارتی) در راس هیئتی از این حزب، به ایران منتشر کردند، ناظم دباغ نمایندە دولت اقلیم در تهران در خصوص این سفر بە سایت خبری خندان گفت کە از طریق رسانە ها مطلع شدە کە این هیئت بە ایران سفر و توافقی امنیتی را با مقامات ایرانی امضا کردە است.

وی افزود کە این گونە سفرها در این فصول انجام می شود و هیئت امنیتی مذکور نیز  اخیرا در اربیل، دیدارهایی را با ایرانی ها انجام دادە و هر سە یا چهار ماه یک بار چنین دیدارهایی بە صورت روتین و مداوم انجام می شوند و  بە دلیل شرایط کنونی منطقە و بە ویژە جنگ و درگیری های میان ترکیه و پ.ک.ک، و تحرکات جریان های سیاسی، نشست های امنیتی بی وقفە در جریان است.

همچنین در مورد اطلاع نمایندگی اقلیم در تهران از این نشست ها و دیدارها نیز گفت کە این گونە روابط از طریق نمایندگی اقلیم انجام نشدە و کنسولگری های ایران در اقلیم مستقیما این کار را انجام می دهند.

لام بە ذکر است کە ریبر احمد نامزد حزب دمکرات برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است.

از سوی دیگر سرتیپ جوهر روزنامە نگار نزدیک بە حزب اتحادیە میهنی در مورد این سفر در نوشتاری اعلام کرد کە ریبر احمد نامزد ریاست جمهوری بە عنوان نمایندە حزب دمکرات بە تهران سفر کردە و افراد دیگری نیز در نشست ها با مقام های ایرانی حضور داشتە اند و وی در این سفر بە ایران نیز دو هدف را دنبال کردە، یکی امنیتی و دیگری نیز بە تشکیل دولت جدید عراق مربوط بودە و ریبر احمد حامل پیغام و نامە حزب دمکرات بودە است.

سرتیپ جوهر اشارە کردە کە با در نظر گرفتن سفر ریبر احمد بە تهران و نیز اخبار مربوط بە نشست با اتحادیە میهنی بە نظر می رسد کە حزب دمکرات دور جدیدی از دیدارهای داخلی و خارجی را برای گفتگو در مورد تشکیل دولت جدید عراق آغاز کردە است.

این اولین سفر هیئتی از حزب دمکرات به ایران پس از حملات موشکی این کشور بە اربیل است.

منبع کردپرس

 

https://kurdpress.com/fa/news/32657/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

کد خبر: 1021

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی