"ئێران بە چاوێكی دۆستانە سەیری هەرێمی كوردستان دەكات"

Read کد خبر: 2213

Media

هەواڵی زیاتر لە تویتەر

راپۆرتە پڕ بینەرەکان

حالت های رنگی