امروز: پنج شنبه 16 مرداد 1399 برابر با 06 آگوست 2020

دباغ: تمام احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم با ایران در ارتباط هستند، می‌توان گفت حکومت اقلیم بیرون از این روابط قرار دارد

 در مصاحبه‌ای با ژیار محمد خبرنگار بخش کردی صدای آمریکا، ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کردستان در جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: "پیام ایران به احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان تاکید غیرمستقیم بر تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه جدید اقلیم بوده است، از این رو درباره تشکیل کابینه جدید از آنجایی که پارت دموکرات حزب برنده انتخابات بوده است، ایران در درجه اول ارتباط خود را از پارت دموکرات آغاز کرده، اما نه ارتباط پارت دموکرات با ایران از اتحادیه میهنی کمتر است و نه میزان ارتباط اتحادیه میهنی با ایران از پارت دموکرات بیشتر است، "متاسفانه" همیشه فوکوس و تاکید بر اتحادیه میهنی است، اما ارتباط قوی و مستحکمی که بعد از رفراندوم میان ایران و پارت دموکرات کردستان شکل گرفته اگر از میزان ارتباط اتحادیه میهنی و ایران بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست، همچنین با جنبش تغییر و دیگر گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان که شما ذکر کردید، همگی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هستند، وی در ادامه افزود: "هردو طرف (جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان عراق) تلاش می‌کنند باهم در تماس باشند، اگر اتحادیه میهنی، پارت دموکرات، زحمتکشان یا جنبش تغییر یا هر گروه دیگری، اگر خود آنها نخواهند آیا ایران می‌تواند با آنها ارتباط بگیرد؟"، همچنین در جواب این سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا خارج از نمایندگی حکومت اقلیم گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران در تماس و ارتباط هستند؟ نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران می‌گوید: "نه تنها خارج از، بلکه کلا حکومت اقلیم کردستان بیرون از ارتباط گروه‌های سیاسی اقلیم با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، یعنی گروه‌های سیاسی پایه ارتباط "اساسی" در نمایندگی حکومت اقلیم کردستان هستند، من نماینده همه گروه‌های سیاسی نیستم، من نماینده حکومت اقلیم کردستان از سهم اتحادیه میهنی هستم".

 

"ایران غیرمستقیم با گروه‌های سیاسی اقلیم درباره تشکیل کابینه جدید ارتباط گرفته است"

در ابتدای مصاحبه ناظم دباغ گفتند: "من معتقد نیستم که ایران مستقیما درباره تشکیل کابینه جدید حکومت اقلیم دخالتی کرده باشد، اما به عنوان کشور همسایه می‌خواهد ثبات در اقلیم و عراق مستقر باشد و گروه‌های سیاسی در انسجام و وحدت باشند، به همین دلیل غیرمستقیم پیام‌هایش حامل این پیام است که هرچه سریعتر آرامش و توافق صورت گیرد و این مساله در راستای منافع همه طرفهاست، این مساله مستقیما صورت نگرفته است اما ارتباط با گروه‌های سیاسی براساس برداشت من اینست که این خواسته غیرمستقیم مطرح شده است".

 

در پاسخ این سوال که پیام غیرمستقیم ایران برای گروه‌های سیاسی چه بوده است؟ ناظم دباغ می‌گوید: " تشکیل حکومت اقلیم کردستان، احترام به ارزشها و کاریزماها و اینکه بتوانند هرچه سریعتر در چارچوب برنامه‌ها و پروژه‌های موجود در مدیریت کردستان و حکومت مشارکت کنند، خوشبختانه اخباری که اکنون می‌شنویم حاکی از اینست که هر سه گروه (پارت دموکرات، اتحادیه میهنی و همچنین جنبش تغییر) به توافق نزدیک شده‌اند تا در زودترین زمان ممکن حکومت جدید اقلیم شکل بگیرد، آنچه اکنون اتفاق افتاده است اینست که این سه گروه درباره بازنگری قوانین و تقسیم پست‌های حکومت به توافق رسیده‌اند، ایران وارد این حوزه نشده که به گروهی امر و نهی کند، اما پیام خود را در مناسبت‌ها به گروه‌های مختلف اعلام کرده که متحد باشند چون در این مقطع آرامش و ثبات اقلیم کردستان در راستای منافع ایران و منطقه است".

نماینده حکومت اقلیم کردستان در ادامه افزاد: "به درازای تاریخ روابط تاکنون ایران هیات مستقیمی نداشته است، اما از طریق کنسول‌گری و سفر مسئولین به عراق و اقلیم این پیام را می‌رسانند که آنها خواهان آشتی و آرامش و انسجام و توافق گروه‌های سیاسی در اقلیم کردستان هستند".

ایران اساسا مخالف دو اداره‌ای شدن است، در غیر اینصورت می‌توانست اگر منافعش ایجاب کند از گروه‌هایی  حمایت کند که موافق این امر هستند"

درباره نظر جمهوری اسلامی ایران در صورت تشکیل دو حکومت مجزا در اقلیم کردستان، نماینده حکومت اقلیم کردستان در جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: "ما چرا به احتمالی بپردازیم که اتفاق نیفتاده است و در راستای منافع  هم نیست، همچنین اتحاد در کردستان و وجود یک حکومت در کردستان توافق شده است و زمانی که از جمهوری اسلامی ایران حرف می‌زنیم و می‌گوییم که خواهان اتحاد و وحدت حکومت اقلیم کردستان است، این از اساس دو حکومتی و سه حکومتی را رد می‌کند، در غیر اینصورت می‌توانست اگر منافعش ایجاب کند از گروه‌هایی  حمایت کند که موافق این امر هستند، این نیز با دو حکومت تمام نمی‌شد بلکه براساس قانون استان‌‌ا به ٤ حکومت نیز می‌رسید، اما جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق فدرال حمایت می‌کند".

درباره این شایعه که گفته می‌شود در روز برگزاری جلسه انجمن رهبری اتحادیه میهنی که اعلام کردند با پارت دموکرات به توافق رسیده‌اند، قبل از آن هیاتی ایرانی در سلیمانیه بوده و با اتحادیه مذاکره کرده است، ناظم دباغ می‌گوید: "در حال حاضر فعالیت و رفت و آمد دیپلماتیک در عراق و اقلیم کردستان بالاست، هیات آمریکایی می‌یاد، هیات ایرانی نیز با اطمینان یکی از محورهای مهمی که راجع به آن صحبت می‌کنند مساله تشکیل حکومت اقلیم است و مسلما هرکسی که در این زمینه نظر و گفته خیرخواهانه‌ای داشته باشد تا گروه‌های سیاسی به توافق برسند، بیان می‌شود."

 

ارتباط عمیقی که بعد از رفراندوم میان ایران و پارت دموکرات کردستان وجود دارد اگر از ارتباط میان اتحادیه میهنی و ایران بیشتر نباشد، کمتر نیست. نماینده حکومت اقلیم کردستان در ادامه می‌گوید: "متاسفانه" همیشه فوکوس و تاکید بر اتحادیه میهنی است، اما ارتباط قوی و مستحکمی که بعد از رفراندوم میان ایران و پارت دموکرات کردستان شکل گرفته اگر از میزان ارتباط اتحادیه میهنی و ایران بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست، همچنین با جنبش تغییر، ارتباطات بعد از رفراندوم با ایران به حالت عادی بازگشته است، ایران با همه گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان در ارتباط است، برای مثال به ساختار نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در تهران نگاه کنید، که از نماینده همه گروه‌های سیاسی شامل پارت دموکرات، اتحادیه میهنی، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی، جنبش اسلامی، سوسیالیست شکل گرفته است، علاوه بر ارتباط غیررسمی با جنبش تغییر و زحمتکشان، حتی در حال حاضر تمایل دارند با همپیمانی ارتباط شکل بگیرد، پس چرا فقط باید بر اتحادیه میهنی تمرکز و فوکوس کنیم"، ایشان در ادامه افزودند: "درباره تشکیل کابینه جدید از آنجایی که پارت دموکرات حزب برنده انتخابات بوده است، ایران در درجه اول ارتباط خود را از پارت دموکرات آغاز کرده، اما نه ارتباط پارت دموکرات با ایران از اتحادیه میهنی کمتر است و نه میزان ارتباط اتحادیه میهنی با ایران از پارت دموکرات بیشتر است، همچنین با دیگر گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان و احزابی که شما ذکر کردید، همگی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هستند".

گروه‌های سیاسی اقلیم برای ارتباط با ایران تلاش می‌کنند یا ایران در تلاش برای شکل‌دادن به این ارتباط است؟

ناظم دباغ می‌گوید: "هر دو طرف تلاش می‌کنند، اگر اتحادیه میهنی یا پارت دموکرات یا زحمتکشان و جنبش تغییر و هر گروه دیگری اگر خود آنها مایل نباشند ایران می‌تواند به تنهایی با آنها ارتباط بگیرد؟"

می‌توان گفت حکومت اقلیم بیرون از این روابط گروه‌های سیاسی با اقلیم قرار دارد.

 

در جواب این سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا خارج از نمایندگی حکومت اقلیم گروه‌های سیاسی جداگانه با ایران در ارتباط و تماس هستند؟ ناظم دباغ می‌گوید: "نه تنها خارج از، بلکه کلا حکومت اقلیم کردستان بیرون از ارتباط گروه‌های سیاسی اقلیم با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، یعنی گروه‌های سیاسی پایه ارتباط "اساسی" در نمایندگی حکومت اقلیم کردستان هستند".

"من نماینده همه گروه‌های سیاسی نیستم"

ناظم دباغ درباره علت اینکه چرا ارتباط گروه‌های سیاسی خارج از نمایندگی حکومت اقلیم در ایران و جداگانه "همانگونه که خود شما گفتید، فرد فرد" وجو دارد، گفت: علت این مساله به شروع روابط برمی‌گردد، و متاسفانه تاکنون نیز گروه‌های سیاسی تلاش نکرده‌اند یک نماینده از طرف همه آنها وجود داشته باشد، من نماینده همه گروه‌های سیاسی نیستم، من نماینده حکومت اقلیم کردستان از سهم اتحادیه میهنی هستم".

 

 

کد خبر: 784

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی